Vi har nå besatt stillingene vi har lyst ut! 

Daglig leder Rune Flatland kan nå melde om at vi har et fullsatt team som er klar for å ta fatt på nye utfordringer!